» .مشروح خبر » مشروح خبر | اگر به انتخابات قبلی برگردیم، به ناچار به روحانی رأی می‌دهیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۶:۵۲

 کد خبر: 10030

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خراسان رضوی:

مشروح خبر | اگر به انتخابات قبلی برگردیم، به ناچار به روحانی رأی می‌دهیم

گروه سیاست ـ امیر اقتناعی گفت: اگر به سال ۹۲ و ۹۶ دوباره برگردیم، برای اینکه مشقت کم‌تری بر جامعه تحمیل شود، به ناچار آقای روحانی را حمایت می‌کنیم.

مشروح خبر | اگر به انتخابات قبلی برگردیم، به ناچار به روحانی رأی می‌دهیم

به گزارش آتی نیوز، دوره مقدماتی مدرسه سازندگی با محوریت آشنایی با تاریخچه حزب کارگزاران و شکل‌گیری جریان سازندگی، ارائه منشور سازندگی و آزادی و گفتگو با اعضای شورای استان این حزب، ۱۳ تیرماه در مشهد برگزار شد.

محسن خلیلی، رئیس دفتر اعضا و هواداران حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی با بیان اینکه حزب به عنوان یک تشکل سیاسی می‌تواند در ارتقا جنبه‌های شخصی، اجتماعی و فردی تبلور پیدا کند، گفت: یکی از پایه‌های مهم و قطعی که ممکن است در هر حزبی وجود داشته باشد، ارتقای تشکیلاتی در حزب است که این ارتقا در حزب کارگزاران با حضور در کارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده و دنبال می‌شود.

همچنین سهیلا محمد پور، مسئول واحد آموزش حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی، با بیان اینکه نقطه تمایز حزب کارگزاران با باقی احزاب در ایران، لیبرال خواندن این حزب است، گفت: احزاب سیاسی ایران بعد از نهضت مشروطه، ایدئولوژیک و عمدتاً سوسیالیست بودند که در احزاب دموکرات، اجتماعیون و اعتدالیون تا حزب توده، مجاهدین و احزاب چپ بعد از انقلاب خودنمایی کردند. از آنجایی که رضاشاه پهلوی با حزب تجدد روی کارآمد، برای جانشینی محمدرضا شاه بحران ایجاد شد لذا ضعف سلطنت محمدرضا باعث شکل‌گیری جریان‌های سیاسی‌ای می‌شود که نمونه واضح آن حزب توده بود و رگه‌هایی از ناسیونالیست آلمانی و سوسیالیسم روسی داشت. بعد از حزب توده، احزابی مانند حزب ایران که متشکل از تکنوکرات های فرنگ رفته و متعلق به طبقه متوسط جامعه بودند روی کار آمدند، این احزاب در آن دوره با توجه مقتضیات زمان و مکانی، نگاه ایدئولوژیک و فکری چپ داشتند. بعد از این دوره، احزاب اسلام‌گرا در سپهر سیاسی ایران به وجود می‌آید که نمونه قابل توجه آن جریان فدائیان اسلام است، این جریان نقش‌آفرینی خیلی مثبتی نداشت. بعد از آن نهضت آزادی که به جریان سازندگی ایران نزدیک است و خود را یک حزب ایرانی، مسلمان و مصدقی می‌داند، روی کار می‌آید، اگرچه بعد از دهه ۴۰ که بسیاری از رهبران این نهضت دستگیر می‌شوند، یک ائتلاف جناحی در درون آن شکل می‌گیرد و خودش را نزدیک به جریان سوسیال‌دموکرات می‌داند. هیئت‌های مؤتلفه اسلامی نیز در جریان شکل‌گیری انقلاب نقش بسزایی داشتند، این هیئت‌ها معتقد به اقتصاد آزاد نبوده و دنبال یک اقتصاد بازاری، نفتی و انحصاری بودند.

محمد پور با اشاره به اینکه محمدرضا، حزب رستاخیز را که عمدتاً افراد حاضر در آن نگاه چپ را دنبال می‌کنند، به وجود آورد، گفت: بعد از انقلاب، حزب جمهوری اسلامی را داریم که در آن دوره خاص از لیبرالیسم، به عنوان یک برچسب برای به کنار راندن مخالفان و متهم کردن آن‌ها، استفاده می‌شد. بعد از انقلاب، جریان‌های سیاسی متکثر، احزاب مختلف، درگیری‌های مسلحانه و روابط تلخی که در آن دوره حاکم است، یک آنارشیسم سیاسی در فضای سیاسی ـ اجتماعی آن دوره به وجود آورد که به گواه تاریخ، جنگ تحمیلی نقطه پایان این مناقشات است. در فضای سیاسی آن دوره، یعنی اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین، شفاف شدن رابطه حزب توده با شوروی، به محاق رفتن نهضت آزادی بعد از دوره اول مجلس و حضور اکثریت اعضاء حزب جمهوری اسلامی در دولت که مرز میان دولت و حزب را کم‌رنگ می‌کند، باعث شد که نگاه بدبینانه بعد از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین نسبت به احزاب به وجود بیاید و به‌تدریج احزاب بعد از دهه ۶۰ از فضای سیاسی دور می‌شوند و به‌جای آن، تشکل‌های سیاسی صنفی شکل می‌گیرد که جامعه روحانیون مبارز به عنوان جریان راست، مجمع روحانیون مبارز، جریان چپ و تشکل‌های دانشجویی مثل تحکیم وحدت، جای خود را به احزاب سیاسی می‌دهند. در مجلس دوم، جامعه روحانیت مبارز، نهاد مرکزی جناح راست بوده که می‌آید تا جای خالی حزب جمهوری را پر کند اما لیست گروه‌های سیاسی جناح چپ مانع از یکه‌تازی جریان راست در مجلس می‌شود. در دوره مجلس سوم هم این رقابت میان راست و چپ وجود دارد که بعد از پایان جنگ، وارد یک رقابت جدی در مجلس چهارم و پنجم می‌شویم که در مجلس چهارم در غیاب و رحلت امام خمینی (ره)، جامعه روحانیت مبارز سعی می‌کند که اکثریت مجلس را به دست بگیرد و حتی بعد از مجلس، ریاست جمهوری را تصدیق کند اما به دلیل یکه‌تازی جریان راست، این‌طور نمی‌شود.

مسئول واحد آموزش حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی با بیان اینکه جریان راست سازمان مجاهدین به سپاه و جریان چپ آن به دولت وارد می‌شود، گفت: به دلیل بدبینی که نسبت به سازمان مجاهدین وجود داشته، یک ایران را به پسوند خودش اضافه می‌کند و مجدداً از وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرد که در آن دوره، نشریه عصر که ارگان رسمی سازمان مجاهدین است، از دو جریان چپ و راست مدرن، یاد می‌کند. جریان راست مدرن، سنتزی از چپ اسلامی و راست اسلامی است که به‌مرور خودش را نشان می‌دهد. در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۷۴، گروهی از اعضا هیئت دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام می‌کنند که قصد دارند به‌صورت تشکیلاتی وارد دوره مجلس پنجم شوند. این گروه محوریت خود را، آقای هاشمی می‌دانند، آقای هاشمی هم در این دوره که داریم صحبت می‌کنیم، به‌وضوح از نگاه چپ‌گرای خود که مبتنی بر نگاه عدالت اجتماعی بوده، فاصله می‌گیرد و در تریبون‌های رسمی آن دوره مانند تریبون رسمی نماز جمعه که در اختیار داشت، به‌وضوح از توسعه و یک مانیفست دینی جدید صحبت می‌کند که مخالفت‌های جدی را در برمی‌گیرد و جریان چپ را متوجه آقای هاشمی می‌کند. جریان چپ مجاهدین در آن زمان حاضر نشد با کارگزاران ائتلافی داشته باشد چراکه با برنامه‌های اقتصادی دولت هاشمی در حوزه سیاست خارجی و عدالت اجتماعی مخالف بود اما به دلیل ترسی که از جناح راست داشت، به ائتلاف کارگزاران پیوست و اقلیت مجلس پنجم را تشکیل داد. جریان کارگزاران در یک ائتلاف با جریان چپ، باعث حضور سید محمد خاتمی، به عنوان رئیس‌جمهور، در فضای سیاسی ایران شد. حزب مشارکت در زمان آقای خاتمی، دولت، مجلس، شورای شهر را تسخیر می‌کند و به‌تدریج کرسی‌های اعضای کارگزاران از آنان گرفته شده و آقای مهاجرانی و نوری استیضاح شدند و در ادامه به خاطر فوت نوربخش، نجفی جایگزین می‌شود لذا کارگزاران از بدنه دولت در دوره اول و دوم آقای خاتمی، به‌طور قطع کنار گذاشته می‌شود. درنهایت در انتخابات سال ۸۴، یک تشدد جدی در فضای سیاسی ایران به وجود آمده و این تشدد باعث آرمان‌گرایی و اقتدارگرایی در جریان آقای احمدی‌نژاد می‌شود که می‌بینیم ایشان در آن دوره هشت ‌ساله چه کرد. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، فضا به سمت اصلاح‌طلبی می‌رود و در دوره دوم، از آن نگاه مکتومی که اصلاح‌طلبان داشتند، فاصله می‌گیرد.

۹۸ نفر از اعضای شوراهای استان حزب کارگزاران، زنان هستند و هشت نفر از اعضا مرکزی این حزب، سابقه زندان‌های بعد از اعتراضات سال ۸۸ را دارند که دو عضو شورای مرکزی از هم‌وطنان اهل سنت هستند.

وی با بیان اینکه بالاترین حد نصاب حضور زنان در بین احزاب سراسر کشور، از آن حزب کارگزاران است، گفت: ۹۸ نفر از اعضای شوراهای استان حزب کارگزاران، زنان هستند و هشت نفر از اعضا مرکزی این حزب، سابقه زندان‌های بعد از اعتراضات سال ۸۸ را دارند که دو عضو شورای مرکزی از هم‌وطنان اهل سنت هستند. کارگزاران سازندگی، تنها حزبی است که در ۳۱ استان کشور، کنگره سالیانه برگزار می‌کند و انتخاب افراد از پایین به بالا صورت می‌گیرد.

همچنین میثم امانی، عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی، با بیان اینکه کارگزاران به‌عنوان یک حزب رسمی برای اولین بار در کشور راجع به اساسی‌ترین موضوعات در حوزه سیاست، جامعه، موضع و برنامه‌های خود را اعلام کرد، گفت: در سال ۹۴ برای اولین بار، سند مواضع حزب کارگزاران و مانیفست مجموعه با نگاه برنامه محور و تغییر مسالمت‌آمیز در ساختار قدرت تحت عنوان منشور آزادی و سازندگی منتشر شد. این حزب اعتقاد دارد اگر قرار است اتفاقی در فضای سیاسی بیفتد، باید از مجرای دموکراتیک و انتخابات آزاد صورت بگیرد لذا در صورت تحقق نظام حزبی و پیاده‌سازی آن به‌صورت کامل، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وقتی از دموکراسی صحبت می‌کنیم، به معنای فنی کلمه توانسته‌ایم آن را در جامعه پیاده نماییم. زیرساخت نظری حزب کارگزاران بر مبنای مشروعیت است، این‌که چرا به سراغ دموکراسی می‌رویم ،به این خاطر است که رأی و نظر مردم و حقوق فردی افراد برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، اساس حکومت را در نظریه حزب کارگزاران تشکیل می‌دهد. اگر مردم از شرایط حاکم بر دولت و حکومت رضایت داشته باشند، در انتخابات مشارکت می‌کنند. این مشارکت در انتخابات به‌نظام سیاسی مشروعیت می‌دهد و این مشروعیت در قالب حکمرانی سیاسی، تداوم پیدا می‌کند. مشروعیت در اندیشه سیاسی، تعاریفی از جمله مشروعیت قانونی، سنتی و کاریزماتیک که ناشی از واکنش عاطفی است، دارد.

وی با بیان اینکه اگر حکومتی توانست مشروعیت خود را با اتکا به رأی مردم به یک دولت و حکومت تبدیل کند، یک حکمرانی خوب می‌تواند شکل بگیرد، گفت: حکمرانی خوب با قانون‌گرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی، کنترل حساب و شفافیت تحقق پیدا می‌کند. حزب کارگزاران به‌عنوان یک حزب سیاسی به دنبال یک حکمرانی خوب از مجاری قانونی، صندوق رأی انتخابات و در مسیر دموکراتیک است. در سند مواضع حزب کارگزاران تأکید شده که به ‌جای اینکه به سراغ ایدئولوژی رفته و از دل آن برنامه بیرون بیاوریم، برنامه‌ای با شاخص‌های یک حکمرانی خوب پیاده‌سازی کنیم و از کنش و پیاده کردن این برنامه‌ها، در گام بعدی استفاده کنیم البته مبانی تئوریک جدی در تک‌تک این موضوعات وجود دارد ولی به‌جای اینکه درگیر این مبانی تئوریک باشیم و از پیاده‌سازی و عملیاتی کردن این موارد غافل شویم، بهتر است برنامه محور بوده و هم‌زمان روی مبانی تئوریک کار کنیم، در این صورت می‌توان ترکیبی از تکنوکراسی دموکراسی را پیاده‌سازی کرد. تکنوکراسی به معنای عملیاتی کلمه این است که دانش‌های تخصصی حوزه اجرایی در پست‌های مهم قرار بگیرند و اقتضائات تصمیم‌گیری با اقتضائات فنی سنجیده شود به‌گونه‌ای که سنجش‌های عاطفی را بر موضوعات سیاسی و تصمیمات سیاسی را بر موضوعات فنی بار نکنیم. افراد سیاسی را در پست‌های تخصصی غیرسیاسی نگماریم. اگر این رویه‌ها درست نباشد، فرد متخصص هم نمی‌تواند در جایگاهی که تخصص او است، خروجی درستی داشته باشد.

امانی با اشاره به اینکه در جمع بین دموکراسی و تکنوکراسی است که ما می‌توانیم به توسعه، عدالت و آزادی که از اهداف عالیه حزب کارگزاران است برسیم، گفت: اگر بتوانیم دیدگاه‌های عمومی را به خود جلب کرده و دموکراسی را پیاده کنیم، می‌توانیم رأی و نظر مردم را داشته باشیم. سند مواضع حزب کارگزاران در مجموع ۷ نظریه متفاوت را در برمی‌گیرد که شامل نظریه سیاسی، الهیاتی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاست داخلی و خارجی می‌شود و هرکدام به چند اصل متفاوت در آن اشاره شده است. در نظریه سیاسی به اصل حکمرانی و در نظریه اقتصادی به توسعه متوازن اشاره شده است. در نظریه الهیاتی، حزب کارگزاران مدعی است که با اجتهاد در دین و مدل مدنی، می‌تواند جمع دموکراسی و دیانت را محقق کند. موارد مهمی در حزب کارگزاران است که عدالت حقوقی نسبت به مساوات برتری داده شده و شهروند توانمند، عدالت، مصالحه و انصاف در نظریه حقوقی بسیار مهم است. اصلاح‌طلبی سیاسی به‌عنوان نظریه سیاسی داخلی و بازیگر صلح‌طلب به‌عنوان نقش بین‌المللی برای حزب کارگزاران مدنظر است؛ این سند در سال ۹۴ تدوین شده است اما بخش سیاست خارجی این سند، امروز می‌تواند مثمر ثمر باشد. حزب کارگزاران خود را به‌عنوان حزب آزادی‌خواه معتدل معرفی می‌کند. آزادی‌خواهی حزب کارگزاران باید تفاوت ظریفی با لیبرالیسم نظری داشته باشد چراکه از دل لیبرالیسم نظری، سوسیال‌دموکراسی نیز بیرون می‌آید اما چیزی که مدنظر کارگزاران است، آزادی به معنای معتدل کلمه است یعنی آزادی که در آن حقوق فردی رعایت شده است.

وی در ادامه افزود: توسعه متوازن به‌عنوان اصل چهارمی که موردنظر حزب کارگزاران است به این معنا بوده که وظیفه دولت و حکومت، برقراری توازن بین نهادهای مختلف حکومت در موضوعاتی از قبیل سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. اصل عدم خشونت یکی از اصول حائز اهمیت دیگر در این سند بوده که می‌گوید اگر قرار است خشونت روا داشته شود، فقط با حکم و حدودی که قانون تعیین کرده و توسط مجاری که دولت در آن اختیار دارد، اجرا شود و در مواقع محدود و در راستای حفظ کیان مملکت باشد که بسیار مشروط و کنترل شده است و استفاده از خشونت را در موارد حداقلی و علیه دشمن، نه در مواجهه با مردم، مجاز ‌می‌داند. اصل حکومت معتدل هم بسیار اهمیت دارد، اینکه ما بتوانیم کشوری را اداره کنیم که آشتی ملی بر آن جاری بوده و نزاع‌های حزبی و جناحی بر جامعه حاکم نباشد، اهمیت دارد.

عضو شورای استانی حزب کارگزاران با بیان اینکه کارگزاران تفاوت فاحشی با سایر احزاب اصلاح‌طلب دارد، گفت: اندیشه دینی در نگاه حزب کارگزاران به رابطه دولت و شریعت می‌پردازد و معتقد است من یک آزادی‌خواه متدین هستم؛ در آیه «لا اکراه فی الدین» تأکید جدی بر آزادی دارد؛ لذا ظرفیت‌هایی در اجتهاد وجود دارد که به فرد اجازه می‌دهد نظرات خود را در موضوعات اجتماعی روز جامعه و ضرورت‌های زمان و مکان در اندیشه دینی و اسلامی، ارائه دهد. خشونت در اسلام بی‌حد و حصر نبوده و تجویز نشده است بلکه زمانی خشونت مجاز بوده که به حریم اجتماعی افراد تجاوز شده باشد. کارگزاران یک حزب لائیک نیست لذا خیلی جدی از نقش سیاسی و اجتماعی دین دفاع می‌کند و به اعتقاد او نقش سیاسی و اجتماعی اسلام نقش کاملاً قابل دفاعی است. از نظر حزب کارگزاران حتی اگر پیامبر(ص) هم حکومت دینی تشکیل داد، ولی اگر مردم شخصی را برای حکومت نپذیرند، دین دارانه نیست که فرد بخواهد با روش‌های غیر دموکراتیک یک حکومت دینی را تشکیل دهد. حزب کارگزاران در اندیشه اقتصادی خود در رابطه با دولت و بازار، خود را حزب آزادی‌خواه توسعه‌گرا معرفی می‌کند و معتقد به بازار آزاد است. کارگزاران عقیده دارند گرچه دولت می‌تواند موتور توسعه باشد، اما بعد از اینکه موتور توسعه را راه انداخت و در آن نقش خود را ایفا کرد، باید خود را کنار بکشد لذا معتقد به دولت حداقلی هستیم. دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی نباید رقیب بازار باشند و یک نهاد خصوصی نباید چنین احساسی داشته باشد که اگر در رقابت با یک نهاد دولتی قرار گرفت، زمین می‌خورد چراکه این حس، اقتصاد را به قهقرا برده و موجب رانتی شدن آن می‌شود.

میثم امانی: اگر طبقات فقیر جامعه را به طبقه متوسط تبدیل کرده و فقر را کاهش دهیم، می‌توانیم برای کارگزاران پایگاه رأی ایجاد کنیم. زمانی که نابرابری را از بین ببریم، می‌توانیم یک جامعه توده‌ای را به سمت یک جامعه شهروندی پیش برده و دموکراسی را از اینکه در دام پوپولیسم بیفتد، بیرون بکشیم و یک جامعه دموکراتیک تشکیل دهیم.

امانی با اشاره به اینکه، پست‌های اجرایی نباید تحت تأثیر گرایش‌های ایدئولوژیک سیاسی و حتی حزبی افراد قرار داده شود، گفت: اگر حزب کارگزاران، دولتی تشکیل داده باشد به این معنا نیست که از افراد احزاب و گروه‌های دیگر که متخصص هستند، در ساختار قدرت استفاده نکند. تنها راه توسعه اقتصاد ما، استقلال مالی دولت از پول نفت و جایگزین کردن مالیات است. این جایگزینی باعث می‌شود که فرد و بخش خصوصی به‌عنوان یک کنشگر در جامعه، باری از اقتصاد را بر عهده گرفته و باعث ‌شود مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، مشارکت داشته باشند. حزب کارگزاران در اندیشه اجتماعی و رابطه دولت و جامعه معتقد به رشد طبقه متوسط است از این جهت که طبقه متوسط متقاضی دموکراسی است لذا از طبقه فقیر نمی‌توانیم به حقوق مدنی، شهروندی و دموکراسی برسیم. اگر طبقات فقیر جامعه را به طبقه متوسط تبدیل کرده و فقر را کاهش دهیم، می‌توانیم برای کارگزاران پایگاه رأی ایجاد کنیم. زمانی که نابرابری را از بین ببریم، می‌توانیم یک جامعه توده‌ای را به سمت یک جامعه شهروندی پیش برده و دموکراسی را از اینکه در دام پوپولیسم بیفتد، بیرون بکشیم و یک جامعه دموکراتیک تشکیل دهیم. جامعه شهروندی نیز مبتنی بر حقوق فردی غیر توده‌ای است و به مشارکت افراد و تقویت جامعه مدنی می‌پردازد لذا اگر ما انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشیم که از دل ‌آرای مردم بیرون آمده باشد، می‌توانند بر رفتار دولت اثرگذار باشند. حمایت از حقوق اقوام برای این حزب مهم است چنان‌که ما اقلیت‌های زیادی به لحاظ قومی و زبانی در ایران داریم که باید حمایت شوند.

وی در ادامه بیان کرد: توسعه فرهنگی، محدود نکردن فرهنگ و هنر، صیانت از نهاد خانواده که به آرامش روانی جامعه کمک می‌کند و حفاظت از محیط‌زیست از اصول حائز اهمیت حزب کارگزاران است. رفتن به سمت توسعه پایدار به هر قیمتی برای حزب کارگزاران ملاک نیست، توسعه پایدار در جایی اهمیت دارد که موجب تخریب زیست‌محیطی نشود. در حوزه تأمین اجتماعی بسنده نکردن به حقوق بازنشستگی و رسیدگی به تأمین امنیت روانی جامعه با حمایت‌های اجتماعی با درگیر کردن بخش خصوصی مهم است. حزب بر اصالت فرد، برابری حقوق زنان و مردان تأکید کرده و می‌گوید: برخلاف تفاوت‌های فقهی فیزیولوژیک زن و مرد نباید تفاوتی میان حقوق آن دو نفر داشته باشیم و به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، باید حقوق زنان با مردان برابر باشد. استقلال قاضی از قوه قضائیه مهم است و همان‌طور که اعتقاد داریم قوه قضائیه باید از نهاد دولت مستقل باشد، قضات نیز باید مستقل از قوه، تصمیم بگیرند تا مدل‌های قدرت نتوانند بر تصمیمات آنان اثرگذار باشند. درباره وکالت نیز همین اعتقاد وجود دارد که وکالت نباید به یک حربه حکومتی تبدیل شود لذا آنان باید مستقل عمل کنند.

وی بیان کرد: نظر حزب کارگزاران در سیاست داخلی و رابطه دولت با احزاب، مردم‌سالاری و توده سالاری است و خود را یک حزب انتخاباتی می‌داند، حزبی که برای تغییر مسالمت‌آمیز قدرت، بهترین راهکار را صندوق رأی و انتخابات می‌بیند و استقلال نهادهای انتخاباتی را حائز اهمیت دانسته و معتقد است افراد باید حق شرکت آزاد در انتخابات داشته باشند لذا آزادی احزاب، رسانه‌های آزاد و غیر انحصاری، نظام انتخاباتی حزبی و تفکیک امور نظامی از امور سیاسی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ گرچه حزب کارگزاران معتقد است برای حفظ کیان کشور، ورود نیروهای مسلح ارتش و سپاه بسیار حائز اهمیت بوده ولی معتقد است که مداخله هریک از این‌ها در سیاست، آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای دموکراسی و مشروعیت نظام خواهد داشت.

امانی اظهار کرد: امنیت ملی در نظریه سیاست خارجی و رابطه دولت با جهان در حزب کارگزاران، اولویت اصلی را دارد. کارگزاران به صلح پایدار با اتکا به مذاکره و روابط پایدار مستمر دوجانبه با قدرت‌ها و دولت‌ها با حفظ بازدارندگی دفاعی، همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای معتقد است؛ می‌توانیم در رفتار سیاست بین‌الملل به‌عنوان یک گروه سیاسی نقش‌آفرینی کنیم و تصمیمات را به سمتی ببریم که صلح پایدار را تجلی دهد. در مجموع، حزب کارگزاران می‌خواهد بگوید من یک حزب آزادی‌خواه معتدلِ متدین، توسعه‌گرا، شهروند محور، عدالت‌خواه و اصلاح‌طلبِ صلح‌طلب هستم.

علی زیرک: کارگزاران در بحث دینی معتقد به دین مدرن و نهاد مرجعیت مستقل است؛ به این معنا که جایگاه دین را حکومت و دولت پاسداری نمی‌کند بلکه دین را مردم پاسداری می‌کنند.

در ادامه علی زیرک، رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی در جواب یکی از حاضران جمع به بیان اینکه آیا اعتقاد کارگزاران بر این است که همه‌چیز را باید از دل دین درآورد یا معتقد به جامعه مدرن است، گفت: کارگزاران در بحث دینی معتقد به دین مدرن و نهاد مرجعیت مستقل است؛ به این معنا که جایگاه دین را حکومت و دولت پاسداری نمی‌کند بلکه دین را مردم پاسداری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی شروع‌کننده انحصارشکنی در اقتصاد ایران بود، گفت: کارگزاران معتقد به دولت حداقلی، رقابت آزاد و غیر انحصاری در اقتصاد است و اولویت توسعه صنعتی را در دستور کار قرار داده است.

میثم امانی در پاسخ به نگاه و موضع حزب به وضعیت اقلیت‌های دینی با توجه به مرجعیت مستقل در کشور، گفت: حزب کارگزاران معتقد به دین مدنی با بهره‌گیری از ظرفیت اجتهاد در به‌روز رسانی مسائل دینی که در متن جامعه اتفاق می‌افتد، است.

نسرین یوسفی عارفی، عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی، با بیان اینکه حداقل ۳۰ درصد شوراهای استان را خانم‌ها باید تشکیل دهند، گفت: کارگزاران در حوزه مسائل زنان، حرکت هم‌اندیشی زنان اصلاح‌طلب را شروع کرد که اولین جلسه آن در سطح کشور با موضوعات خشونت علیه زنان، برابری حقوق و عدالت جنسیتی برگزار شد.

امیر اقتناعی: اگر به سال ۹۲ و ۹۶ دوباره برگردیم برای اینکه مشقت کم‌تری بر جامعه تحمیل شود، به ناچار آقای روحانی را حمایت می‌کنیم.

امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی، با بیان اینکه ما از هر حرکتی که یک قدم کشور را از سوق پیدا کردن به انحصارطلبی نجات دهد، دفاع می‌کنیم، گفت: اگر به سال ۹۲ و ۹۶ دوباره برگردیم برای اینکه مشقت کم‌تری بر جامعه تحمیل شود، به ناچار آقای روحانی را حمایت می‌کنیم.

انتهای پیام/


برچسب ها :
ارسال دیدگاه